ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Πολιτιστικό, Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Τήνου <br/>
CULTURAL FOUNDATION OF TINOS - Tinos Cultural Events, Conference and Exhibition Centre

ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πολιτιστικό, Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Τήνου

CULTURAL FOUNDATION OF TINOS
Tinos’ Cultural Events, Conference and Exhibition Centre